Tải về driver cho Video NVidia GeForce GT 620M Linux x86_64

Nếu bạn có một NVidia Video GeForce GT 620M bạn có thể tải về driver cho Linux x86_64 driver trên trang này.

Linux x86_64 driver driver cho Video NVidia GeForce GT 620M được xem 65 lần và được tải về 1 lần.

Sản phẩm: GeForce GT 620M

Hãng: NVidia Video

Phiên bản: 319.­32 Certified

Kích thước file: 46.25 Mb

Phát hành: 2013.06.25

Loại lưu trữ : zip

Loại driver : Driver

  Chờ 60 Giây

Các loại Video NVidia GeForce GT 620M driver và phần mềm khác: